5. Jos kesä- ja talviaika vaihtuisivat, tekisin näin

Kesäajasta talviaikaan siirryttäessä vuorokausi pitenee tunnilla. Talviajasta kesäaikaan siirryttäessä puolestaan ajasta nipistetään tunti pois. Koska perusinsuliini pitäisi pistää säännöllisin väliajoin, herää usein kysymys, mitä tällaisissa tilanteissa pitäisi tehdä.

En murehtisi juurikaan insuliinin pistämisen ajankohtaa. Pistäisin siis perusinsuliinin kellosta katsoen normaaliin aikaan; keväällä kaksi annosta vaikuttaisin hieman enemmän päällekkäin ja syksyllä niiden väliin jäisi vähän normaalia enemmän aikaa. Sekä Levemirin että Lantuksen vaikutusaika on kelluva; kesto ilmoitetaan korkeintaan parin tunnin tarkkuudella, ja siihen vaikuttaa mm. annoksen suuruus. Siksi tunnin heittoa pistosajassa tuskin edes huomaisi.

Toisaalta voisin myös valmistautua ajanvaihtoon muutaman edeltävän päivän aikana siirtämällä pistosaikaa vähän kerrallaan, esimerkiksi 15, 20 tai 30 minuuttia kerrallaan.

Esimerkiksi jos normaalisti pistäisin Levemirin kello 11.00 aamulla talviaikaa, ja kesäaikaan siirryttäisiin sunnuntaina, pistäisin näin:

Tällä tavoin pistosten aika poikkeaisi vain 20 minuuttia kerrallaan.

Mikäli pistäisin perusinsuliinin aamuisin, valmistautuisin kellojensiirtoon jo hyvissä ajoin. Silloin välttäisin parhaiten tilanteen, jossa aamunkoittoilmiö ja vanhan insuliiniannoksen hiipuminen ennen uuden pistämistä pääsisi tekemään tepposet ja nostamaan verensokerin pilviin.

Jos käyttäisin Lantusta, siirtäisin pistosajan yllä kuvatulla tavalla siten, että pistoajan siirto olisi valmis jo paria päivää ennen kellojensiirtoa.

Jos käyttäisin Levemiriä, aloittaisin pistosaikojen siirtämisen iltapiikkiä asteittain viivästämällä. Levemirin vaikutusaika on Lantusta selvästi lyhyempi, ja haluaisin varmistaa, ettei ilta-annoksen vaikutus ehdi hiipua aamua kohti, jolloin insuliinintarve on usein korkeimmillaan.

Kaaviokuva tämän luvun ohjeista


Seuraava luku: Jos minua jännittäisi tai stressaisi, tekisin näin