Mika Haulo
Thursday 27.10.2016

Palautetta kokemuskoulutusluennolta

Olen tänä syksynä osallistunut kokemuskouluttajakoulutukseen. Kokemuskouluttajien idea on välittää omakohtaista tietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille omasta pitkäaikaissairaudesta. Koulutuksessa on mukana diabeetikoita (sekä ykkös- että kakkostyyppiä), aivo- ja verenkiertohäiriöitä ja sydänsairauksia sairastaneita.

Osana koulutusta pääsin puhumaan lähihoitajaopiskelijoille Tampereen seudun ammattiopisto Treduun tiistaina 25.10. Oma osuuteni kesti noin 20 minuuttia, jonka aikana kerroin esimerkkejä muutamista tilanteista, joissa diabetes ei ole käyttäytynyt kuten oppikirjojen perusteella voisi olettaa.

Sain luennosta palautetta, joka koostui kahdesta osasta. Ensimmäinen oli rasti ruutuun -tyyppinen arviointi, toinen vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen palaute.

Palautetta sain yhteensä 20 lapun verran. Laskin saamieni palautepisteiden keskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Vapaamuotoista palautetta sain muutamalta opiskelijalta. Tässä tekstit sellaisena kuin ne palautelapuissa olivat:

”Oli hyvä esitys”

”Mukava kuulla omakohtaisia kokemuksia ja käytännön toteutuksen soveltamisesta sen mukaan. Uutta asiaa paljon, jotka pohjautuvat luennoitsijan omakohtaisiin kokemuksiin.”

”Selkeä, rauhallinen ja rento esiintyminen. Kiva kuulla oma kokemus aiheesta!”

”Hyvä esitys”

”Selkeästi ja hyvin esitetty.”

”Oikeaa asiaa tärkeästä, mutta jo niin tutusta sairaudesta, jolloin käy vähän pitkäveteiseksi. Opettavainen. Itsevarmuus. Tarkka kertomus. Huumori :-D.”

”Hyvin itsetietoinen”